Hong Bang logo

Định hướng nghề nghiệp

Được thành lập từ năm 1997, trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng không chỉ đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội, phục vụ quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước; mà còn đào tạo một thế hệ trẻ toàn diện về mặt nhân cách và sức khỏe để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập.

Trắc nghiệm hướng nghiệp là một công cụ hữu ích và khoa học dành cho các bạn học sinh cấp 3 trong quá trình chọn ngành học.

Mục tiêu của bộ trắc nghiệm này là giúp cho học sinh phát hiện ra điểm nổi trội tiềm ẩn trong tính cách của mỗi cá nhân, từ đó lựa chọn nghề nghiệpmôi trường làm việc phù hợp.

Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng xin giới thiệu bộ trắc nghiệm định hướng nghề nghiệp của John Holland. Bài trắc nghiệm này đã được sử dụng khá rộng rãi trong hướng nghiệp phổ thông tại các quốc gia phát triển nhất về giáo dục như Mỹ Hà Lan, New Zealand, Thuỵ Sỹ, Italy…

Hướng dẫn cách làm trắc nghiệm:

Chọn ý kiến của bạn là đồng ý, không đồng ý, trung lập ở mỗi câu miêu tả tính cách của bạn.

Bạn nên dành thời gian cho mỗi câu để có thể có được kết quả phù hợp nhất với tính cách của mình.

Nào! Chúng ta cùng bắt đầu nhé!

Tài Liệu Tham Khảo:

Tài liệu tiếng Việt:
1. Tài liệu Bổ Sung Sách Giáo Viên Hoạt Động Giáo Dục Hướng Nghiệp Lớp 10, 11 và 12, 2012. Tác giả ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, ThS. Trần Thị Thu và T.S Nguyễn Ngọc Tài.
2. Tài liệu Dành cho cha mẹ “Giúp con hướng nghiệp”, 2012. Tác giả ThS. Hồ Phụng Hoàng Phoenix, ThS. Trần Thị Thu.

Tài liệu tiếng Anh:
1. University of Missouri, MU Career Centre: http://career.missouri.edu/career-interest-game
2. Western Illinois University: http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf

# Nội dung Điểm
# Nội dung Điểm
# Nội dung Điểm
# Nội dung Điểm
# Nội dung Điểm
# Nội dung Điểm

Bạn vui lòng điền thông tin để xem kết quả

Nhóm Tính Cách Chính của Bạn

Nhóm Tính Cách Phụ của Bạn